Ljubić: Novi Izborni zakon BiH, nova administrativna podjela BiH...

HNS zagrijava javnost svojim zahtijevima

Ljubić: Novi Izborni zakon BiH, nova administrativna podjela BiH...

15.05.2019 - 19:47
Politika

"Ja bih rekao, 95 posto Hrvata koji su ostali u BIH žive u FBiH. Primarno je da tu očuvam subjektivitet da bismo onda mogli utjecati na položaj Hrvata u drugom entitetu. Prema tome, prva stvar je promjena Izbornog zakona. Što se tiče drugog koraka - koji je neophodan BiH, bilo koje administrativno rješenje mora biti simetrično u odnosu na tri konstitutivna naroda. To mora biti riješeno na isti način, a ne kao sada, da imamo dva entiteta, jedan apsolutno srpski, drugi apsolutno bošnjački. Nitko se ne treba bojati ovih naših prijedloga, jer nikakvo rješenje ne može biti doneseno bez konsenzusa. To mora biti dogovorno rješenje. Jasno je da ni ovako ne može. Entiteti se na neki način pokušavaju naoružavati, kud to vodi. Te stvari moraju doći do tog stupnja da o tome razgovaramo", kaže Božo Ljubić, predsjednik GLavnog vijeća HNS-a. 

Izvor: 
BNN.BA/N1