Kopač: U BiH umre bar 100 ljudi zbog termoelektrana, dvije su najveći zagađivači...

Direktor Energetske zajednice pred Parlamentom FBiH

Kopač: U BiH umre bar 100 ljudi zbog termoelektrana, dvije su najveći zagađivači...

14.01.2020 - 16:39
Politika

- Tri termoelektrane u FBiH moraju prestati raditi u 2021. i 2023. godini. Među deset najvećih 10 zagađivača u cijeloj Evropi su i TE iz BiH. Naime, na Zapadnom Balkanu postoji 16 termoelektrana koje proizvode više emisija sumpor dioksida i azotnog oksida više od 250 postojećih u cijeloj Evropi jer nema filtera. I one ubiju godišnje  3.000 ljudi. To košta zdravstveni sistem, vaš i zemalja u regiji, oko 11 milijardi eura godišnje. To ne plaćaju TE, a plaćaju porezni obveznici. U BiH bar 100 osoba umre zbog tih TE, a najgora situacija je u Srbiji, a pogođene su i Hrvatska, Italija, Mađarska i te zemlje postaju nervozne – rekao je Janez Kopač, direktor Energetske zajednice, obraćajući se danas zastupnicima Parlamenta FBiH.

Izvor: 
BNN.BA