nacionalni spomenik

Nacionalni spomenik: Stara džamija u Ćojluku izgrađena davne 1666. godine

19.01.2019 - 16:00

Džamija u Ćojluku pripada tipu jednoprostornih džamija, pravougaone tlocrtne osnove sa ĉetverovodnim krovom i drvenom munarom. Džamija je ubilježena u prvom austrougarskom gruntovnom popisu, 1887. godine, kao vlasništvo Vakufa Ćojluĉke. Na džamiji nema originalnog tariha, a na jugoistoĉnoj fasadi se nalazi kamena ploĉa u kojoj su uklesane godine: 1666. -izgradnje i 1971. -opravke. Godine 1971, vanjski plašt, tijelo munare je u potpunosti obložen pocinĉanim limom.

Bugilovića kuća u Tuzli proglašena nacionalnim spomenikom

28.12.2018 - 12:02

Prema tipologiji tradicionalne bosanske kuće dr. Muhameda Kadića, „Bugilovića kuća u Gornjoj Tuzli“ se ubraja u spratne dimalučare, o kojima Kadić između ostalog donosi slijedeće bilješke:

Atik džamija u Ćivama kao središte vjerskog života

16.12.2018 - 14:33

U dugom periodu osmanske uprave Bosnom, od različitih sakralnih i profanih objekata i znamenitosti, po svojoj brojnosti ističu se džamije. Na području između starih gradskih naselja Tuzle i Zvornika, koji imaju veći broj džamija iz navedenog perioda, u nekoliko mjesta Gornje Spreče još od najstarijeg perioda osmanske uprave,  postoje stare džamije. To su Ahmed-begova džamija u Šeherdžiku (sa kraja 16. stoljeća), Džebarska džamija i Atik džamije u Ćivama i Hemlijašu.

Zgrada kina Centar u Tuzli jedna od prvih namijenjena za prikazivanje filmova u BiH

10.11.2018 - 17:32

Zgrada Kina Centar se nalazi u centralnom gradskom jezgru Tuzle u zoni “Korza“.

Razvojem grada Tuzla krajem osmanskog a naročito tokom austrougarske uprave izgrađena je Nova Čaršija. Ona se nalazila u produžetku Stare Čaršije, od Poljske kapije ka Turalibegovoj ili Poljskoj džamiji.

Stara Željeznička stanica u Lukavcu svoj prvi voz ispratila davne 1886.

24.10.2018 - 15:01

Tokom druge polovine XX vijeka, nakon ukidanja uskotračne pruge, objekat Željezničke stanice u Lukavcu pretvoren je u zdravstvenu ustanovu, ali je i dalje imao visoku ambijentalnu vrijednost u gradskom pejsažu Lukavca.

Inače, izgradnja pruge, željezničke stanice i Fabrike sode je omogućila je tada snažan privredni razvoj područja i formiranje novog radničkog naselja Lukavac.

Priča o „Inat džamiji“ u selu Lukavica kod Gračanice...

16.10.2018 - 14:05

Naselje Lukavica kod Gračanice, gdje je smještena i "Inat džamija", nalazi se u dolini istoimene rijeke, koja se uliva u Bosnu.

Gradačački haremi i nišani kao izvorna i simbolička vrijednost BiH

22.08.2018 - 17:01

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika grobljansku cjelinu – Harem Bukva džamije u Gradačcu, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglasila je 2013. godine. 

Bosanska kuća Mare Popović u Gračanici: Autentična čardaklija sagrađena davne 1840.

02.08.2018 - 16:08

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovni ovu jedinstvenu građevinsku cjelinu - bosansku kuću čardakliju Mare Popović u Gračanici, nacionalnim spomenikom proglasila je 2003. godine.  

BiH dobila tri nova nacionalna spomenika

01.08.2018 - 13:55

Članovi Komisije za nacionalne spomenike BiH, također su usvojili i izmjene i dopune odluke o proglašenju historijske građevine – vila Emericha Pascola u Banjoj Luci, te izmjene i dopune odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Manastir Ozren, sa freskama, u Petrovu, općina Petrovo, kojima su redefinirane mjere zaštite tih dobara.

Turali-begova džamija u Tuzli, ostavština jednog od najvećih vakifa u BiH

04.05.2018 - 15:45

Graditeljska cjelina - Poljska (Turali-begova) džamija sa grobljem i turbetom u Tuzli od strane Komisije za očuvanje nacionalnh spomenika Bosne i Hercegovine nacionalnim spomenikom proglašena je 2005. godine. Turali-begova džamija sa grobljem i turbetom u Tuzli locirana je u Turali-begovoj ulici, u središtu stare Turali-begove mahale, a danas u prostornoj cjelini "Staro gradsko područje".